Blaasvorming en bladderen van verf

Blaasvorming en bladderen is het loslaten of loskomen van de verflaag van de grondlaag, of samen met de grondlaag van de verfdrager (doek, houten paneel of metaal).

Er zijn twee verschillende vormen van blaasvormin of bladderen:
1. die het gevolg zijn van klimatologische omstandigheden en/of schilderstechnische oorzaken,
2. die ontstaan wanneer de verflaag te sterk wordt verhit (hitteschade).
De vorming van blaasjes in veel gevallen met het blote oog worden waargenomen of via strijklicht.
De eerste tekenen van blaasvorming zijn fijne puntige blaasjes op houten paneelschilderijen, en een licht oplichten van de verflaag aan de randen van de scheuren op schilderijen geschilderd op doek.                                           

Een enkele keer is er ook sprake van een scheiding van lagen, waarbij de verflaag samen met de grondverf over de drager van de afbeelding zweeft. Door de verslechterde hechting van de verflaag kan deze gaan afbladderen.

Om de verflaag vast te zetten (consolideren) wordt een kleefmiddel ingebracht en met een verwarmde spatel de verfblaas, onder lichte druk, vlak gemasseerd.